Het Bestuur

Het bestuur van Volkstuinvereniging de Vreeing bestaat uit:

Voorzitter:  dhr. G. Morsing
Secretaris: mw. H. van der Burg
Penningmeester: mw. M.G. Barkman
Algemeen adjunct: dhr. L.Horsting
Bestuurslid : dhr. G. Yalzin

De Tuincommissie:
dhr. J. van der Burg