Het Bestuur

Het bestuur van Volkstuinvereniging de Vreeing bestaat uit:                                    Voorzitter:  dhr. G. Morsing
Secretaris: mw. H. van der Burg
Penningmeester: dhr. M. Barel
Algemeen adjunct: dhr. H. Janssen
Bestuurslid : dhr. G. Yalzin

De Tuincommissie:
René van de Broek                                                                                                            Ruud Woudenberg